Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Seznam článků

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Obecná ustanovení

Společnost CHEVAK Cheb, a. s., jako dodavatel vody z veřejného vodovodu a jako subjekt, který odvádí odpadní vody veřejnou kanalizací, vydává ve smyslu § 36, odst. 3, písm. g, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, tento reklamační řád.

Reklamační řád se vztahuje na dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění a čištění odpadních vod veřejnou kanalizací realizovaných na základě písemné smlouvy uzavřené podle § 8, odst. 6, výše uvedeného zákona. Reklamační řád stanovuje rozsah a podmínky odpovědnosti za vady vody dodané veřejným vodovodem a reklamaci poskytovaných služeb v souvislosti se zajištěním dodávky vody a odvádění a čištění odpadních vod veřejnou kanalizací, způsob a místo jejich uplatnění včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti.