EU Fond S Logo MZP Cropped

 

LOMNIČKA – vodovod a kanalizace, část vodovod

Tento projekt je ve spolufinancování Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci

Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem poskytnutí dotace je výstavba vodovodní sítě v délce 3,66 km.
Realizací projektu bude možno nově napojit 100 obyvatel na vodovodní síť a 
zásobování 100 obyvatel kvalitní pitnou vodou..

Celkové náklady stavby:  6 333 873 Kč bez DPH

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 4 750 405 Kč

Dotace EU:  4 037 844 Kč (85%)

Příspěvek příjemce podpory - CHEVAK Cheb, a.s.:  712 561 Kč (15%)

 

Datum zahájení realizace projektu :  3.12. 2018

Datum ukončení realizace projektu :  31.5. 2020

 

Řídící orgán : Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: CHEVAK Cheb, a.s.

 

 

Lomnicka projekt piktogramy