Kvalita pitné vody - průměrné hodnoty za r. 2020

co obsahuje  
Aktualizace 19. 10. 2021
Název provozního řádu vodovodu Lokality dusičnany CHSKMn počty kolonií 
při 22°C
počty kolonií
při 36°C
pH Ca+Mg konduktivita chloroform Clvolný Clcelkový Chemické látky použité při úpravě vody Rok zpracování posouzení rizik Zjištěna nepřijatelná rizika Přijata nápravná opatření
mg/l mg/l KTJ/ml KTJ/ml  -  mmol/l mS/m µg/l mg/l mg/l
Dobroše Dobroše 5,6 0,92 29 1 7,8 0,81 18  -  <0,04 <0,04 chlor, manganistan draselný, síran hlinitý, oxid uhličitý, hydroxid vápenatý, síran amonný, chlornan sodný 2020 ano ano
Dolní Žandov  Dolní Žandov 4,7 0,46 4 5 7,3 0,38 9,5 3,4 0,13 0,15 chlornan sodný, vápenec  -   -   - 
Františkovy Lázně Dvorek, Františkovy Lázně, Horní Ves, Lesina, Milhostov, Nový Drahov, Povodí, Třebeň, Žirovice 21 0,79 16 11 8,1 1,83 51 10,7 <0,15 0,12 chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec 2020 ano ano
Hroznatov Hroznatov 17 0,53 9 1 7,2 0,41 13 1 0,19 0,22 chlornan sodný  -   -   - 
Cheb Cetnov, Hraničná, Cheb, Komorní Dvůr-Klest, Podhrad, Pomezí n.O., Skalka 22 0,72 16 24 8 1,82 51 17 0,15 0,21 chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec 2020 ano ano
Lázně Kynžvart Lázně Kynžvart 4,3 0,56 9 3 7,2 0,59 13 2,7 0,16 0,2 chlornan sodný, vápenec 2019 ano ano
Libá Libá 8,7 0,8 7 6 8 0,89 24 7,2 0,17 0,24 chlornan sodný 2019 ano ano
Luby Luby 4,6 0,37 1 1 7,5 0,33 12 1,9 0,18 0,19 chlornan sodný 2020 ano ano
Okrouhlá Okrouhlá, Šitboř 3,3 0,3 39 10 7,4 0,28 6,5 0,3 0,19 0,22 chlornan sodný  -   -   - 
Skupinový vodovod Aš Aš, Hranice, Krásná, Podhradí, Studánka 22 0,65 18 12 8,1 1,82 51 23 0,15 0,2 chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec 2021 ano ne
Skupinový
vodovod Mariánské Lázně
Drmoul, Mariánské Lázně, Trstěnice, Velká Hleďsebe, Zádub-Závišín 3,4 1,3 13 3 7,6 1,15 25 2,1 0,12 0,33 chlornan sodný, chlor, síran amonný, polyaluminiumchlorid, hydroxid vápenatý, Superflock, manganistan draselný, oxid uhličitý 2021 ano ne
Sekerské Chalupy, Stará Voda, Valy 5,5 0,42 18 7 6,8 0,29 7,7 1,3 0,23 0,27
Skupinový vodovod Nebanice - lokality Nebanice - Obilná - Odrava - Mostov - Loužek - Potočiště - Jindřichov - Dlouhé Mosty - Tršnice - Střížov Dlouhé Mosty, Doubí u Třebeně, Hlinová, Loužek, Mostov, Nebanice, Obilná, Odrava, Potočiště, Jindřichov, Střížov, Tršnice 21 0,77 13 11 8 1,66 47 12 <0,14 0,14 chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec  -   -   - 
Skupinový vodovod Nebanice - lokality směr Skalná, Plesná a Aš Hazlov, Hrzín, Křižovatka, Lomnička, Nový Kostel, Plesná, Seníky-Starý Rybník, Skalná, Štekrův Mlýn, Velký Luh 22 0,68 30 7 8,1 1,84 51 15 0,19 0,23 chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec 2021 ano ne
Skupinový vodovod Tři Sekery - Krásné - Tachovská Huť Krásné, Tachovská Huť, Tři Sekery 3,9 0,34 8 2 7,1 0,52 12 0,3 0,16 0,19 chlornan sodný, vápenec  -   -   - 
Těšov Těšov 3,8 1,63 124 60 6,7 0,57 16 11,2 <0,28 0,19 chlornan sodný 2019 ano ano
Vojtanov Vojtanov 5 0,56 6 1 7,9 0,71 36 15,7 <0,26 0,21 chlornan sodný, vápenec  -   -   - 
Kvalita pitné vody a posouzení rizik vodovodů - informační povinnost dle § 3a odst. 9, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.