Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Musíme to opravit 4web

V Pivovarské ulici v Chebu
proběhne velká oprava kanalizace

Před rekonstrukcí povrchů v Pivovarské ulici provede vodohospodářská firma CHEVAK Cheb, a.s. rozsáhlou opravu kanalizace.
Od začátku března až do konce listopadu bude postupně v etapách opraven celý úsek hluboko uloženého kanalizačního vedení od křižovatky s Evropskou ulicí až k viaduktům za Kauflandem.

Řidiči se během prací musí připravit na dopravní omezení. Provoz bude v místě oprav veden jen jedním směrem v jednom jízdním pruhu, pro druhý směr bude vyznačena objízdná trasa sousedními ulicemi. Postupně se omezení bude týkat vždy jednoho rekonstruovaného úseku Pivovarské ulice, ve zbytku ulice pak bude provoz zachován ve standardním režimu.

Oprava kanalizace v Pivovarské ulici je velkou a náročnou akcí obnovy vodohospodářského majetku na Chebsku. Kanalizace v Pivovarské ulici je uložena ve značné hloubce, což znemožňuje využití bezvýkopových metod. Kanalizační vedení je již vzhledem ke svému stáří na hranici životnosti a pro zajištění budoucího bezproblémového používání je jeho oprava nutností. Zajímavostí na celém projektu je, že v blízkosti železničních viaduktů je kanalizace mírně vychýlena ze své trasy, zřejmě v důsledku bombardování nádraží a jeho okolí na konci druhé světové války. Po provedení oprav kanalizace plánuje vlastník komunikace rekonstrukci jejích povrchů.

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se omlouvá za dopravní omezení a dovoluje si občany z dané lokality i projíždějící řidiče požádat o trpělivost a shovívavost během náročných stavebních prací.

Dopravní opatření jednotlivých fází jsou zřejmé z příloh
v sekci ke stažení zde: Doprava Pivovarská Fáze 1 - 5