EU Fond S Logo MZP Cropped

 

Vodovod Luby –  lokalita Růžový Vrch

Tento projekt je ve spolufinancování Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci

Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je výstavba vodovodní sítě v délce 4053 m s napojením na stávající vodovod města Luby.

Realizací projektu bude možno nově napojit 170 obyvatel na vodovodní síť.

 

Celkové způsobilé výdaje:  19 351 799 Kč bez DPH

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 14 513 849 Kč

Dotace EU:  12 366 772 Kč (85%)

Příspěvek příjemce podpory - CHEVAK Cheb, a.s.:  2 177 077 Kč (15%)

 

Datum zahájení realizace projektu :  7.5. 2019

Datum ukončení realizace projektu :  31.10. 2020

 

Řídící orgán : Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: CHEVAK Cheb, a.s.

 

 

Lomnicka projekt piktogramy