Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Doporučení k používání materiálů
z mědi pro rozvod vody.

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody určuje, že výrobky pro distribuci vody, vyrobené z mědi a jejích slitin (bronzu a mosazi), mají splňovat požadavky této vyhlášky.

  • Výrobky z mědi musí obsahovat min 99,90% Cu+Ag a fosfor v rozmezí 0,015-0,040%.

Smějí být používány k distribuci vody o stabilním pH, v rozmezí 6,5-9,5, která není jinak agresívní, dále musí splňovat minimálně hodnotu KNK4,5 vyšší nebo rovnou 1,0 mmol/l a hodnotu celkového CO2 nižší nebo rovnou 44 mg/l.

  • Tyto požadavky splňují například slitiny mědi, mosaz a bronz, které jsou odolné vůči odzinkování, např.CuZn39Pb3 (CW614N) a CuZn40Pb2 (CW617N).
  • Slitiny CuZn36Pb2As (CW602N) mají definovaný obsah Pb, As, Ni a jsou vymezené pro použití spojky, fitinky apod.

Voda dodávaná do sítě CHEVAK Cheb a.s. v níže uvedených lokalitách pro své složení není vhodná pro používání materiálů z mosazi a mědi. Především při ohřevu může docházet k rozpouštění mědi, korozi měděných a mosazných rozvodů i výměníků. Toto se týká hlavně slabostěnných rozvodů i armatur z nevhodných slitin či neošetřených vnitřní pasivační vrstvou. Jedná se o lokality s přírodně nízko mineralizovanou vodou s nízkou alkalitou, malým obsahem hydrogenuhličitanů a nižším pH. Dodávaná voda v těchto lokalitách většinou prochází pouze různou úpravou pH a je hygienizována.

Dodávaná pitná voda s nižším pH nebo KNK4,5 se týká lokalit uvedených v následujícím tabulkovém přehledu:

Obec / části obcí

pH (prům-min-max)

KNK4,5 (prům-min-max)
mmol/l

Mariánské Lázně / střed města

Od Pacifiku po Chebskou křižov.

6,40 -     6,3 -   6,9

0,43     -     0,35 - 0, 63

Mariánské Lázně / od Chebské po Hamrníky ( bez Úšovic a Vory)

6,6   -     6,45 -   6,9

0,45     -     0,38 -   0,7

Seker. Chalupy, Stará Voda, Valy

6,5     -   6,3 -     6,9

0,38     -     0,33 -   0,5

Lázně Kynžvart

6,9     -   6,5 -     7,2

0,6       -     0,25 -   0,9

Tři Sekery

6,6     -   6,3 -     6,9

0,6       -     0,5   -     0,7

Těšov

6,8     -   6,4 -     6,9

0,7       -     0,5 -       1,1

St. Hrozňatov

7,0     -   6,8 -     7,2

0,3       -     0,2   -     0,4

Libá

7,5     -   7,2 -     7,9

0,3       -     0,25 -     0,4

Hrzín

7,0     -   6,8 -     7,2

0,3       -     0,2   -     0,4

Luby

7,4     -   6,0 -     7,9

0,35     -     0,25 -     0,7

Vojtanov

7,4     -   7,2 -     7,8

0,55     -     0,4 -     0,7

Nový Kostel

6,6     -   6,1 -     7,9

0,6       -     0,3   -   1,0


Tabulka lokalit obsahuje data z chemických  rozborů sítě za leden až květen roku 2014

Vyhotovil : 12.6. 2014

Ing. Ivan Korol, technolog CHEVAK Cheb, a.s.