Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Chevak fakturaFAKTURACE

Po obdržení odečtů z Vašich vodoměrů ze Zákaznické kanceláře provedeme vyúčtování spotřeby a vystavíme fakturu se splatností 14 dní od data vystavení a odešleme způsobem dohodnutým ve smlouvě. Způsoby zasílání jsou poštou nebo e-mailem ve formátu PDF (pro odesílání e-mailem stačí vyplnit formulář
Souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů“),
případně datovou formou ISDOC.

Vzorový dokument faktury najdete zde: Vzorová faktura

ZÁLOHY:

Při uzavření smlouvy a jako příloha k vystavené faktuře obdržíte rozpis zálohových plateb za dodávku vodného a stočného. Počet záloh je závislý na sjednané četnosti záloh – 11 měsíčních záloh a jedno vyúčtování fakturou nebo 3 kvartální zálohy a jedno vyúčtování nebo roční záloha a jedno vyúčtování.

Splatnost záloh je vždy k 15. dni v měsíci.
Plátcům DPH zasíláme ke každé přijaté zálohové platbě daňový doklad emailem.

Výše záloh je stanovena dle spotřeby předchozího období (roku) a je automaticky přepočtena při řádném vyúčtování. Můžete si požádat o změnu výše záloh, a to písemně, e-mailem: , nebo osobně v zákaznické kanceláři.

Náhled na vzorový Rozpis plateb s popisy najdete zde: Rozpis plateb

Další informace můžete najít zde: „Otázky a odpovědi k zálohovým platbám".

ZPŮSOB ÚHRADY ZÁLOH A FAKTUR:

Inkaso – k tomuto způsobu úhrady nám musíte nahlásit číslo vašeho účtu a zároveň si v bance sjednat
povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu (14102331/0100 nebo 218122/0800) s dostatečným limitem
tak, abychom mohli bezproblémově inkasovat peníze v daném termínu z Vašeho účtu za zálohy a faktury.

– Bankovní převod – k tomuto způsobu úhrady nic nedokládáte

– SIPO – k tomuto způsobu úhrady je nutné nám doložit spojovací číslo, které najdete na platebním dokladu České pošty (aby SIPO řádně z naší strany proběhlo, zvažte výši povoleného limitu). Více informací najdete zde: SIPO

VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH:

Do faktury jsou zahrnuty jen ty zálohy, které byly v době vystavení faktury již uhrazeny.
Vznikne-li při vyúčtování přeplatek, je vypořádán dle uzavřeného smluvního vztahu:

– pokud je ve smlouvě uvedeno „Přeplatek vracet = ANO“,
bude vrácen na Vámi uvedené bankovní spojení. V případě, že nemáte uvedené bankovní spojení
a budete požadovat vrácení přeplatku složenkou, je tato služba zpoplatněna, viz „Ceník ostatních služeb“.

– pokud je smluvně dohodnuto „Přeplatek vracet = NE“,
použijeme přeplatek k úhradě a ponížení záloh na další období.

REKLAMACE FAKTUR:

– telefonicky (tel. 354 414 200) – pro tuto komunikaci si prosím připravte „Číslo odběrného místa“
(uvedeno na
faktuře nebo ve smlouvě), případně „Variabilní symbol reklamované faktury“
a to k urychlení naší vzájemné telefonické komunikace

osobně – návštěvou zákaznické kanceláře, kde u našich přepážek v příjemném prostředí reklamaci vyřídíte

poštou nebo e-mailem – v tomto případě nám zašlete originál faktury s popisem problému na adresu naší společnosti nebo email:

podrobné informace viz „Reklamační řád“   

NEUHRAZENÉ POHLEDÁVKY:

V případě, že neobdržíme úhradu faktury nebo zálohy ve lhůtě splatnosti, zašleme Vám po třech dnech upozornění formou SMS nebo e-mailu. Není-li provedena úhrada po tomto upozornění, zasíláme po 15-ti dnech od data splatnosti 1. upomínku. Není-li ani po tomto upomenutí pohledávka uhrazena, zasíláme po 25-ti dnech od data splatnosti Oznámení o přerušení dodávky pitné vody. Součástí tohoto oznámení je výše neuhrazené pohledávky a poplatek ve výši 100,- Kč za náklady spojené s upomínáním. Zaplacením celé pohledávky bude přerušení dodávky vody pozastaveno (doporučujeme zákazníkům příjem úhrady za pohledávku si u nás ověřit – zákaznická kancelář).

Pokud neobdržíme úhradu ani na základě tohoto oznámení, jsme povinni Vám na odběrném místě přerušit dodávku pitné vody. V případě záloh probíhá uzavření vody až po neuhrazené druhé záloze. Případná neuhrazená pohledávka bude předána právnímu oddělení k soudnímu vymáhání.

V případě skutečného přerušení dodávky pitné vody z důvodu nezaplacení pohledávek jsme při obnovení dodávky vody nuceni účtovat služby ve výši 1 800.00,- Kč + DPH.

Více „Ceník ostatních služeb “