EU Fond S Logo MZP Cropped

 

Rozšíření vodovodu Hranice

Tento projekt je ve spolufinancování Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci

Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je rozšíření vodovodní sítě ve městě Hranice v celkové délce 2568 m

do lokalit, které jsou v současné době zásobeny z lokálních zdrojů s nedostatečnou vydatností.

Realizací projektu bude možno nově napojit na vodovodní síť 148 obyvatel.

 

Celkové způsobilé výdaje:  11 450 335 Kč bez DPH

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 8 587 751 Kč

Dotace EU:  7 299 588 Kč (85%)

Příspěvek příjemce podpory - CHEVAK Cheb, a.s.:  1 288 163 Kč (15%)

 

Datum zahájení realizace projektu :  15.5. 2019

Datum ukončení realizace projektu :  30.6. 2021

 

Řídící orgán : Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: CHEVAK Cheb, a.s.

 

 

Lomnicka projekt piktogramy