Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Otázky a odpovědi k zálohovým platbám

Společnost CHEVAK Cheb, a.s., která Vám zajišťuje dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, přichází se změnou, která se týká přechodu na zálohové platby za poskytování vodohospodářských služeb. Tímto krokem se snaží vyjít vstříc Vašim potřebám a zároveň zefektivnit svoji vlastní činnost. Nutnou podmínkou pro přechod na zálohové platby je podepsání nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Do těchto smluv byly zapracovány také nutné požadavky vycházející z novely zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen ZVaK) a nový Občanský zákoník. Z těchto důvodů mají smlouvy zcela nové znění.

Nejčastější otázky
a odpovědi k zálohovým platbám.

Jaké jsou výhody přechodu na zálohové platby?

Se zavedením zálohových plateb bude u Vás proveden odečet vodoměru jen jednou za rok.
Tím se sníží potřeba Vaší přítomnosti při odečtech ze současných čtyř ročně. Zálohové platby budou nižší než částka za fakturu,
kterou v současnosti platíte každé čtvrtletí. Vaše výdaje za odběr vody budou tak rovnoměrně rozloženy do jednotlivých měsíců.
Pokud budete mimo odběrné místo delší dobu, můžete si zálohy uhradit dopředu a nemusíte mít obavy, že faktura, vystavená v termínu, je již delší dobu po splatnosti. 

Kde mohu novou odběratelskou smlouvu uzavřít ?

Nové smlouvy můžete uzavřít v zákaznických kancelářích naší společnosti v Mariánských Lázních - pro oblast Mariánské Lázně a okolí,
a v Chebu pro oblast Chebska a Ašska. Kontakt na zákaznické kanceláře najdete na našich webových stránkách - zde

Jak mohu podepsání nové smlouvy nejefektivněji urychlit ?

Pro urychlené jednání k podpisu nové smlouvy je na webových stránkách naší společnosti připraven pro zákazníky „Formulář pro zálohové platby“ (odkaz ke stažení),
vč. souboru Plné moci a nebo na modré liště naší uvítací webové stránky v sekci ke stažení.
Po jeho vyplnění a odeslání vás bude v nejbližším termínu kontaktovat naše zákaznická kancelář. Návrh nové smlouvy si můžete nechat zaslat i na vaši e-mailovou adresu,
kdy si ji můžete v klidu přečíst a tím zkrátíte jednání při vlastním podpisu nové smlouvy v zákaznické kanceláři. 

Co potřebuji k uzavření nové smlouvy
na dodávku vody a odvádění odpadních vod?

 • Doklady potřebné k uzavření nové smlouvy na stávajícího vlastníka nemovitosti:
  - občanský průkaz,

  - číslo bankovního účtu nebo spojovací číslo pro SIPO.
 • Doklady potřebné pro uzavření nové smlouvy při změně vlastníka nemovitosti:
  - občanský průkaz,

  - doklad o vlastnictví připojené nemovitosti tzn. výpis z katastru nemovitostí (KN) nebo kupní smlouva s potvrzením vkladu do KN v případě, že převod není do KN ještě zapsán,
  - předávací protokol mezi původním a novým vlastníkem včetně stavu vodoměru - „Odhláška k odběrnému místu" (najdete zde)
  - číslo bankovního účtu nebo spojovací číslo pro SIPO.
 • Doklady potřebné k uzavření nové smlouvy k nově napojené nemovitosti:
  - občanský průkaz,

  - doklad o vlastnictví připojené nemovitostitzn. výpis z katastru nemovitostí (KN) nebo kupní smlouva s potvrzením vkladu do KN v případě, že převod není do KN ještě zapsán,
  - vyplněnou a odsouhlasenou „Přihlášku na vodovodní a kanalizační přípojku" (předlohu k vytištění zde)
  - číslo bankovního účtu nabo spojovací číslo pro SIPO.

Co potřebuji k uzavření  smlouvy na likvidaci odpadu nebo odpadních vod?

- občanský průkaz,
-
vyplněnou a odsouhlasenou „Žádost o uzavření smlouvy na likvidaci splaškových odpadních vod a kalů".
Tento formulář naleznete v menu „Zákazník/Žádost o uzavření smlouvy likvidace odpadních vod a kalů“
(pro Aš | pro Cheb | pro Mar. Lázně )

Jaká výše zálohové platby bude stanovena?
Jakou formu úhrady mohu zvolit?

 • Záloha vám bude vypočtena na základě dosavadní spotřeby a bude ji možno platit prostřednicvím SIPO, inkasem z účtu nebo trvalým příkazem.
 • Výše záloh je závislá na očekávané roční spotřebě, která se vypočte z vaší průměrné spotřeby z minulé období na den, vynásobené platnou cenou ze 1 m3 a 365 dny.
  Výše zálohy pak bude 1/12 této očekávané roční spotřeby.
 • Pokud  očekávaná roční spotřeba bude 2400 Kč/rok a více, budou Vám zálohy stanoveny měsíčně a to v minimální výši 200 Kč.
  Během roku tak zaplatíte jedenáct záloh a dvanáctý měsíc proběhne vyúčtování fakturou.
 • Pokud je očekávaná roční spotřeba významně nižší než 2400 Kč, budou Vám stanoveny zálohy čtvrtletní nebo roční.
  Při čtvrtletních zálohách se platí tři zálohy a v posledním čtvrtletí proběhne vyúčtování fakturou.

Mohu si upravit výši zálohové platby podle vlastního uvážení a jak?

 • Úprava předepsané zálohy je možná v případě, že Vaše aktuální spotřeba v odběrném místě neodpovídá původní předpokládané spotřebě, na základě které byly zálohové platby stanoveny.
 • Úpravu zálohových plateb Vám provedeme v příslušných zákaznických kancelářích na základě Vaší žádosti a to osobní, telefonické nabo e-mailem.

Ke kterému dni v měsíci se budou platit zálohy a jaký variabilní symbol mám při platbě použít?

Splatnost záloh bude vždy k 15. dni daného měsíce. Výjimkou jsou zálohy placené přes SIPO, kdy je splatnost stanovena na poslední den v daném měsíci,
není-li uvedeno jinak na vašem rozpisu bezhotovostních plateb SIPO. Pro správné přiřazení zálohových plateb uvádějte variabilní symbol,
uvedený v předpisu zálohových plateb, který obdržíte při podpisu smlouvy a vždy bude přiložen i k závěrečné faktuře.

Jaký způsob platby (SIPO, inkaso nebo převod na účet) si mám zvolit ?

Pro placení záloh doporučujeme využít SIPO nebo přímé inkaso.

Kdy a jak proběhne odečet vodoměru a vyúčtování záloh?

Pro každé odběrné místo bude stanoven měsíc vyúčtování. Ve stanoveném měsíci bude proveden roční odečet a zaslána konečná faktura.
Faktura je vystavena na základě zjištěné spotřeby vody a odpočtu výše  uhrazených záloh. Současně se zúčtovací fakturou obdržíte předpis zálohových plateb na následující fakturační období.
Protože je měsíc vyúčtování stanoven podle harmonogramů  tras odečtů, nelze jej měnit podle přání zákazníků.

Co se stane, když budu mít na faktuře přeplatek ?

Pravděpodobnost přeplatku je minimální, neboť náš systém je nastaven na 11-ti zálohách a konečném ročním vyúčtování. Dojde-li i přesto k přeplatku, bude použit pro zaplacení zálohových plateb na následující fakturační období.

Když potřebuji znát přesnou fakturaci ke konci roku, co mám pro to udělat?

Pokud potřebujete uvést na faktuře přesný stav vodoměru k 31.12. (např. pro účetnictví), můžete nám tento stav nahlásit.
Při vyúčtování bude na faktuře uveden jeden řádek s odběrem do 31.12. a druhý řádek s odběrem od 1.1. do fakturačního odečtu v měsíci vyúčtování.

Připravujete další novinky?

Nově zavádíme možnost zasílání faktur elektronicky na vaši e-mailovou adresu, kterou uvedete při podepisování nové smlouvy a prostřednictvím které nám můžete kdykoli hlásit změny,
týkající se vašeho odběrného místa (např. kontaktní údaje, žádost o úpravu vašich záloh, hlášení stavu vodoměru, atd.)

Pokud máte další dotazy, na které potřebujete znát odpověď,
neváhejte kontaktovat zákaznickou kancelář provozu Mariánské Lázně, Cheb  nebo Aš. Rádi vám pomůžeme.

Provoz

Telefonní číslo

E-mail

Adresa zákaznické kanceláře

Cheb

+420 354 414 207

Tršnická 4/11,
Cheb
350 02

+420 354 414 288
+420 739 543 355

Tršnická 4/11,
Cheb
350 02

Mariánské Lázně

+420 354 622 717


Luční 362,
Mariánské Lázně
353 01