Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Přihláška na vodovodní a kanalizační přípojku

CHEVAK Cheb, a.s.,
Tršnická 4/11,
350 02 Cheb,
tel.: + 420 354 414 200

                                               Přihláška na vodovodní a kanalizační přípojku

připojovaný objekt

majitel objektu

obec

adresa majitele

ulice                                                        č.popisné

č.orientační                                         č.poz.parcely

Podmínky pro realizaci přípojky:

  1. Investor si zajistí technickou dokumentaci přípojky a poskytne ji ke schválení odd. vodorozvoje CHEVAKu Cheb, a.s.
  2. Investor si opatří doklad o stavebním povolení a povolení k výkopu u příslušného referátu MÚ.
  3. Před záhozem přípojky přizve investor zástupce provozního střediska CHEVAKu Cheb, a.s. k technické kontrole přípojky,   kontrola musí být potvrzena podpisem pracovníka provozního střediska CHEVAKu Cheb, a.s. na této přihlášce.
  4. Investor zakreslí zjednodušenou situaci přípojky dle skutečnosti.
  5. Majitel objektu zajistí trvale pro pracovníky CHEVAKu Cheb, a.s. volný přístup ke všem druhům zařízení patřícím k přípojce, hlavně pak k vodoměru, který je majetkem Chevaku Cheb, a.s.

Žadatel souhlasí s podmínkami realizace přípojky                   podpis a datum __________________________________

Za Chevak Cheb, a.s.   žádost     schválil - zamítl                    podpis a datum __________________________________

                           vodovodní přípojka

              

                             kanalizační přípojka

     celkem

         veřejná část

     celkem

               veřejná část

délka

délka

průměr

průměr

materiál

materiál

situace vodovodní přípojky:

situace kanalizační přípojky:

   Provedení práce před záhozem kontroloval   (datum,podpis):

                         ........................................................          

   Provedení práce před záhozem kontroloval   (datum,podpis):

                         ........................................................          

         (2/02MD)