Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

EU Fond S Logo MZP Cropped

 

LOMNIČKA – vodovod a kanalizace, část vodovod

Tento projekt je ve spolufinancování Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci

Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem poskytnutí dotace je výstavba vodovodní sítě v délce 3,66 km.
Realizací projektu bude možno nově napojit 100 obyvatel na vodovodní síť a 
zásobování 100 obyvatel kvalitní pitnou vodou..

Celkové náklady stavby:  6 333 873 Kč bez DPH

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 4 750 405 Kč

Dotace EU:  4 037 844 Kč (85%)

Příspěvek příjemce podpory - CHEVAK Cheb, a.s.:  712 561 Kč (15%)

 

Datum zahájení realizace projektu :  3.12. 2018

Datum ukončení realizace projektu :  31.5. 2020

 

Řídící orgán : Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: CHEVAK Cheb, a.s.

 

 

Lomnicka projekt piktogramy

 

EU Fond S Logo MZP Cropped

 

Vodovod Luby –  lokalita Růžový Vrch

Tento projekt je ve spolufinancování Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci

Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je výstavba vodovodní sítě v délce 4053 m s napojením na stávající vodovod města Luby.

Realizací projektu bude možno nově napojit 170 obyvatel na vodovodní síť.

 

Celkové způsobilé výdaje:  19 351 799 Kč bez DPH

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 14 513 849 Kč

Dotace EU:  12 366 772 Kč (85%)

Příspěvek příjemce podpory - CHEVAK Cheb, a.s.:  2 177 077 Kč (15%)

 

Datum zahájení realizace projektu :  7.5. 2019

Datum ukončení realizace projektu :  31.10. 2020

 

Řídící orgán : Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: CHEVAK Cheb, a.s.

 

 

Lomnicka projekt piktogramy

EU Fond S
Vodohospodářská společnost CHEVAK Cheb, a.s.
byla úspěšná v žádostech o dotace
na výstavbu nových přivaděčů pitné vody
a získala milióny korun proti suchu.

Nedostatek pitné vody je aktuální problém, hlavně v místech, která nejsou napojena na kapacitní vodárenskou soustavu nebo nemají dostatečné povrchové zdroje vody. Vedra a nedostatek vody je v mnoha lokalitách tématem číslo jedna. V chebském regionu se tato vážná problematika týká území města Luby – Růžový Vrch, oblasti Lomnička u města Plesná a lokalit města Hranice.

Na problematiku proti suchu reagovala včas naše vodohospodářská společnost CHEVAK Cheb, a.s., která jako dominantní dodavatel vodohospodářských služeb připravila, zpracovala a v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR podala žádost o poskytnutí podpory na realizaci opatření proti suchu. Ministerstvo životního prostředí ČR dotaci v celkové výši téměř 24 miliónů korun schválilo. Na spolufinancování realizace projektu se budou podílet města Luby, Plesná, Hranice i naše vodohospodářská společnost CHEVAK Cheb, a.s. a to ve výši příslušných pravidel Rozvojových investic.

Nová napojení dotčených oblastí na vodovodní síť se týká téměř 400 obyvatel. Jejich výstavba v období 2018/2019 se tak zařadí k dalším z řady ekologických projektů, které naše vodohospodářská společnost v současné době i v minulosti realizovala. Tato skutečnost je velmi pozitivní, protože tak podporujeme nejen zlepšení životních podmínek obyvatel obcí, měst a území v jejich okolí, ale i lidem žijících v odlehlých lokalitách, pro které již zanedlouho spolehlivou dodávku čisté a nezávadné pitné vody zajistíme.

Fresh water from natural spring lr

 

 

EU Fond S Logo MZP Cropped

 

Rozšíření vodovodu Hranice

Tento projekt je ve spolufinancování Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci

Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je rozšíření vodovodní sítě ve městě Hranice v celkové délce 2568 m

do lokalit, které jsou v současné době zásobeny z lokálních zdrojů s nedostatečnou vydatností.

Realizací projektu bude možno nově napojit na vodovodní síť 148 obyvatel.

 

Celkové způsobilé výdaje:  11 450 335 Kč bez DPH

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 8 587 751 Kč

Dotace EU:  7 299 588 Kč (85%)

Příspěvek příjemce podpory - CHEVAK Cheb, a.s.:  1 288 163 Kč (15%)

 

Datum zahájení realizace projektu :  15.5. 2019

Datum ukončení realizace projektu :  30.6. 2021

 

Řídící orgán : Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: CHEVAK Cheb, a.s.

 

 

Lomnicka projekt piktogramy

kv kraj logo Zivy kraj

LOMNIČKA – vodovod a kanalizace, část kanalizace

Tento projekt je ve spolufinancování z dotace z Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Předmětem poskytnutí dotace je výstavba výtlačného řadu splaškové kanalizace
ČS Lomnička – PČS Plesná v délce 2232,4 m.
Součástí je i čerpací stanice odpadních vod, včetně stavební části, přípojky NN a technologie ČSOV.

Celkové náklady stavby:  4 904 789,10 Kč bez DPH

Dotace z Karlovarského kraje:  2 435 483,83 Kč

Příjemce dotace investor stavby - CHEVAK Cheb, a.s.:  2 469 305,27 Kč

Datum zahájení realizace projektu :  1.5.2019

Datum ukončení realizace projektu :  31.10.2019

Odkaz na dokument v pdf zde.Lomnicka projekt piktogramy