Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Žádost o uzavření smlouvy
na likvidaci splaškových odpadních vod a kalů
ze žump, septiků a domovních ČOV.

Majitel zařízení *:     …………………………………………………………………………………………

Zastoupený :           …………………………………………………………………………………………      

Adresa/sídlo:           …………………………………………………………………………………………

RČ/IČO:                 …………………………………………………………………………………………                  

Tel. a kontaktní osoba : ………………………………………………………………………………….                

Místo původu odpadu

  • č.popisné / č. orientační nebo č.evidenční: ……………………………………………………………………..
  • stavební parcela, pozemková parcela č.:   ………………………………………………………………………
  • název katastrálního území: k.ú. ……………………………………………………………………

                                                               

Typ objektu svedeného do jímky na odpad (zaškrtněte vhodné zařízení, případně dopište):

Rodinný dům

Rekreační objekt - chata

Veřejné koupaliště

Penzion

Jiný objekt (popište slovně) : ………………………………………………………………………………

Likvidace ze (zaškrtněte vhodné zařízení) :        

žumpa - těsná a bezodtoková

septik - s odtokem

ČOV

Suché WC , používaný přípravek : …………………………………………………………………

Jiný případ (popište slovně) :         …………………………………………………………………

Chemické WC , přípravek k likvidaci :………………………………………………………………

Velikost zařízení – vybíracího prostoru v m3: …………………………….m3

Poslední vývoz odpadu : (přibližně) ………………… četnost za rok : …………………….

Datum :………………………………………   Podpis: ……………………………………………………………

* k ověření údajů je nutno předložit např.: občanský průkaz, výpis obchodního rejstříku, živnostenský list; dále doklad o vlastnictví objektu např.: kupní smlouvu, výpis z katastru

Kontrolu zařízení a správnosti údajů provádí :

pan Zdeněk Marek,
mistr kanalizace CHEVAK Cheb, a.s., provoz Cheb

Kontakt mobil 739 543 353

Stanovisko mistra kanalizace CHEVAK Cheb, a.s., provoz Aš :

Druh odpadu :           odpadní voda                         kal

Fyzikální vlastnosti :

Konzistence:                              Barva:                            Zápach:

Výše uvedené údaje zaškrtnuté a doplněné majitelem :     souhlasí                 nesouhlasí

Datum : ...........................        Podpis mistra kanalizace: ...................................

Uzavření smlouvy provádí :

paní Ivana Horňáková
CHEVAK Cheb, a.s.,
provoz Cheb, Tršnická 4/11, Cheb

tel : 354 414 207, po - pá - od 7°°- do 14°°hod.