Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Přeshraniční projekt:
OCHRANA OHROŽENÝCH DRUHŮ NEZNÁ HRANICE…
9.9.2019

Bienen Včelky banner 600x340pt v2

Tři hektary půdy v česko-německé pohraniční oblasti se rozhodli místní dodavatelé energie a vody ze Selbu a z Chebu obhospodařovat tak, aby zde hmyz a volně žijící zvířata našli potravu. Prostě mezi Selbem a Chebem to šumí a hučí bez omezení hranicemi. Zásobovatelé energiemi a vodou obou měst se spojili a vytvořili nadnárodní projekt ochrany ohrožených druhů. V pondělí 9. září byl tento projekt slavnostně zahájen odhalením informačních tabulí na pěti místech. Tento projekt vyvolali a podporují společnosti Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH (ESM) z německého Selbu a TEREA Cheb s.r.o a CHEVAK Cheb, a.s. z českého Chebu.

SOVAK ČR
(Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
)

ke kvalitě surové vody
pro výrobu vody pitné  

14.8.2018

Kvalitu povrchových či podzemních vod a její upravitelnost na vodu pitnou lze posuzovat z mnoha hledisek a řady vybraných ukazatelů. Každá ze sledovaných látek, kterou jsme v současné době schopni ve vodách analyzovat, má různý původ a dopad na proces úpravy surové vody na vodu pitnou a použité technologie.