Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Kvalita pitné vody - průměrné hodnoty za r. 2021

co obsahuje  
Aktualizace 23. 5. 2022
Název provozního řádu vodovodu Lokality dusičnany CHSKMn počty kolonií 
při 22°C
počty kolonií
při 36°C
pH Ca+Mg konduktivita chloroform Fe Clvolný Clcelkový Chemické látky použité při úpravě vody Rok zpracování posouzení rizik Zjištěna nepřijatelná rizika Přijata nápravná opatření
mg/l mg/l KTJ/ml KTJ/ml  -  mmol/l mS/m µg/l mg/l mg/l mg/l
Dobroše Dobroše 4,21 1 5 3 7,5 0,68 16,7  -  0,11 <0,04 <0,04 chlor, manganistan draselný, síran hlinitý, oxid uhličitý, hydroxid vápenatý, síran amonný, chlornan sodný 2020 ano ano
Dolní Žandov  Dolní Žandov 4,04 0,49 3 1 7,4 0,39 10,6 5,4 0,17 0,16 0,2 chlornan sodný, vápenec  2022 ano  ano 
Františkovy Lázně Dvorek, Františkovy Lázně, Horní Ves, Lesina, Milhostov, Nový Drahov, Povodí, Třebeň, Žirovice 20 0,69 4 4 8 1,81 54,4 7,2 0,056 0,14 0,17 chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec 2020 ano ano
Hroznatov Hroznatov 20,8 0,52 5 1 7,2 0,41 12,9 0,9 0,066 0,14 0,19 chlornan sodný  -   -   - 
Cheb Cetnov, Hraničná, Cheb, Komorní Dvůr-Klest, Podhrad, Pomezí n.O., Skalka 19,2 0,8 16 14 7,9 1,85 55,8 9,8 0,071 0,17 0,19 chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec 2020 ano ano
Lázně Kynžvart Lázně Kynžvart 3,92 0,78 13 7 6,8 0,39 11,2 3,8 0,12 0,14 0,17 chlornan sodný, vápenec 2019 ano ano
Libá Libá 8,8 1,11 18 18 7,7 0,87 25,2 14 0,025 0,14 0,2 chlornan sodný 2019 ano ano
Luby Luby 2,8 0,5 2 1 7,6 0,22 11,6 1,3 0,082 0,18 0,26 chlornan sodný, uhličitan sodný 2020 ano ano
Okrouhlá Okrouhlá, Šitboř 3,3 0,72 3 1 7,4 0,23 6,6 0,32 0,008 0,18 0,21 chlornan sodný  -   -   - 
Skupinový vodovod Aš Aš, Hranice, Krásná, Podhradí, Studánka 18,7 0,67 6 5 8 1,77 53,5 13 0,16 0,16 0,22 chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec 2021 ano ne
Skupinový
vodovod Mariánské Lázně
Drmoul, Mariánské Lázně, Trstěnice, Velká Hleďsebe, Zádub-Závišín 5,17 1,1 4 1 7,4 1,1 24,6 3,4 0,063 0,14 0,35 chlornan sodný, chlor, síran amonný, polyaluminiumchlorid, hydroxid vápenatý, Superflock, manganistan draselný, oxid uhličitý 2021 ano ne
Sekerské Chalupy, Stará Voda, Valy 4,86 0,64 3 1 6,7 0,31 8,5 1,4 0,13 0,23 0,26
Skupinový vodovod Nebanice - lokality Nebanice - Obilná - Odrava - Mostov - Loužek - Potočiště - Jindřichov - Dlouhé Mosty - Tršnice - Střížov Dlouhé Mosty, Doubí u Třebeně, Hlinová, Loužek, Mostov, Nebanice, Obilná, Odrava, Potočiště, Jindřichov, Střížov, Tršnice 17 0,66 1 2 7,9 1,78 52,9 4,7 0,011 0,09 0,1 chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec  2022  ano  ano
Skupinový vodovod Nebanice - lokality směr Skalná, Plesná a Aš Hazlov, Hrzín, Křižovatka, Lomnička, Nový Kostel, Plesná, Seníky-Starý Rybník, Skalná, Štekrův Mlýn, Velký Luh 18,5 0,69 10 3 8,0 1,79 53,8 11,5 0,15 0,21 0,26 chlornan sodný, chlor, hydroxid sodný, vápenec 2021 ano ne
Skupinový vodovod Tři Sekery - Krásné - Tachovská Huť Krásné, Tachovská Huť, Tři Sekery 3,51 0,67 10 2 6,9 0,4 10,3 <0,3 0,005 0,13 0,16 chlornan sodný, vápenec  -   -   - 
Těšov Těšov 4,96 0,95 9 1 6,7 0,56 15,8 0,5 0,088 0,1 0,13 chlornan sodný 2019 ano ano
Vojtanov Vojtanov 4,57 0,68 5 4 8 0,71 18,8 10 0,056 0,22 0,27 chlornan sodný, vápenec  -   -   - 
Kvalita pitné vody a posouzení rizik vodovodů - informační povinnost dle § 3a odst. 9, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.