Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Jsemkohoutkova

Pitná voda
ve světě a u nás

Voda je nejcennější z přírodních zdrojů naší planety. Je totiž nezbytná pro zachování života na zemi. Přístup ke kvalitní pitné vodě je základním lidským právem a měl by tak být samozřejmostí pro všechny. Avšak není tomu tak, v mnoha částech světa je voda velkou vzácností. Vzdálené zdroje pitné vody, problémy s její kvalitou, často i zdravotní závadnost. I to je realita jednadvacátého století v některých koutech naší planety. Například v rozvojových zemích Afriky se pitná voda vyvažuje zlatem.
Dodnes existují místa, kde tráví ženy a děti několik hodin denně chozením pro vodu.

S rostoucím počtem obyvatel planety a také díky ekonomickému růstu v řadě zemí Asie, jižní Ameriky či Afriky, roste spotřeba vody na zemi. To s sebou nese řadu problémů v zásobování obyvatel vodou. Na mnoha místech je třeba vydat vysoké náklady na to, aby bylo vodu vůbec možno upravit a distribuovat lidem alespoň v základní kvalitě.
V České republice jsou zdroje pitné vody, zařízení pro úpravu vody a cesty distribuce k lidem na velmi vysoké technické kvalitativní úrovni. Voda z veřejných vodovodů je v celé zemi pitná, v její chuti se projevují pouze rozdíly způsobené místními podmínkami, dané především konkrétními zdroji vody. Přitom se upravená pitná voda, splňující veškeré hygienické limity, u nás běžně užívá v průmyslu, pro užitkovou spotřebu v domácnostech i pro další technické účely. Oddělené rozvody pro užitkovou vodu jsou stále spíše výjimkou. Denní spotřeba pitné
vody v ČR na obyvatele činí 87,1 litrů. Díky moderním technologiím v domácnostech i firmách a po změnách ve struktuře národního hospodářství po roce 1989 se za posledních 25 let spotřeba vody na obyvatele snížila o 50,9 %. Na veřejný vodovod je napojeno v ČR 93,8 % obyvatelstva, na kanalizaci pak 82,8 %.

Kohoutková voda,
zdravý a ekologický trend v pitném režimu

Zkuste si sami, jaké to je pít kohoutkovou vodu. Když si do ní přidáte kapku citronu nebo lístek máty, získáte osvěžující zdravý nápoj za pár haléřů. Pomůžete i životnímu prostředí. Balená voda s sebou totiž nese zátěž pro životní prostředí v podobě obalů, které je třeba likvidovat a také zátěž v podobě dopravy. O tom, že vozíte a nosíte těžké nákupy, ani nemluvě.

Proč pít vodu z kohoutku?

• Je kvalitní a čerstvá, lehce mineralizovaná
• Nezatěžuje přírodu odpadem z plastových obalů a dopravou
• Je přibližně 125-krát levnější než voda balená
• Je jednou z nejkontrolovanějších potravin
• Je okamžitě dostupná prakticky v jakémkoli množství
• Je to Vaše voda - potravina z Vašeho regionu, lokální prověřený produkt

Pár zajímavostí o kohoutkové vodě

Občanská iniciativa „Česko pije z vodovodu“ provedla slepé testy chuti balené vody a vody z kohoutku. 76 % dotázaných hodnotilo chuť kohoutkové vody jako stejnou či dokonce lepší ve srovnání s balenou vodou. Ročně odebere každá vodárenská společnost tisíce vzorků a provede desetitisíce rozborů a analýz. Sleduje se na stovku ukazatelů kvality pitné vody. Znáte nějakou jinou, takto přísně kontrolovanou potravinu?
Kohoutková voda se na Váš stůl dostane rychle a je čerstvá. Než se voda dostane od svého pramene či vrtu vodovodní sítí až k Vám, uplyne minimálně času. Jak dlouho trvá cesta balené vodě, než se dostane od výrobce ze stáčírny, přes velkosklady, prodejny, Váš domácí sklad potravin až do skleničky?