kv kraj logo Zivy kraj

LOMNIČKA – vodovod a kanalizace, část kanalizace

Tento projekt je ve spolufinancování z dotace z Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Předmětem poskytnutí dotace je výstavba výtlačného řadu splaškové kanalizace
ČS Lomnička – PČS Plesná v délce 2232,4 m.
Součástí je i čerpací stanice odpadních vod, včetně stavební části, přípojky NN a technologie ČSOV.

Celkové náklady stavby:  4 904 789,10 Kč bez DPH

Dotace z Karlovarského kraje:  2 435 483,83 Kč

Příjemce dotace investor stavby - CHEVAK Cheb, a.s.:  2 469 305,27 Kč

Datum zahájení realizace projektu :  1.5.2019

Datum ukončení realizace projektu :  31.10.2019

Odkaz na dokument v pdf zde.Lomnicka projekt piktogramy