Prohlaseni akcionarum

Vážení akcionáři,
řada z Vás se obrátila na naši společnost CHEVAK Cheb, a.s. v souvislosti s dopisy, které Vám nabízí odkup Vašich akcií v naší společnosti. Tyto nabídky Vám zaslala paní Ladislava Kostyálová, resp. pobočný spolek OSMA-ČR-OJ004, jehož je paní Kostyálová předsedkyní. Nelze však vyloučit, že Vás stejným způsobem oslovila i jiná osoba.

Rádi bychom uvedli na pravou míru, že tuto nabídku nečiní naše společnost a není s naší společností žádným způsobem koordinována. Společnost CHEVAK Cheb a.s. sama uvažuje o výkupu vlastních akcií od drobných akcionářů, o tom však musí nejprve rozhodnout valná hromada. Ta se bude konat v úterý 7. června 2022 a na jejím programu může být zařazen právě bod o nabývání vlastních akcií od našich akcionářů. Valná hromada rovněž stanovuje cenu za jednu akcii, za kterou bude případný odkup realizován. Pokud valná hromada odkup odsouhlasí, představenstvo společnosti rozešle všem dotyčným akcionářům dopis s nabídkou a cenou za akcii.

Dále si dovolujeme akcionáře upozornit, že tyto nabídky na odkup akcií nespecifikují druh akcie, které mají být předmětem odkupu. Ne všechny druhy akcií naší společnosti je možné převést bez souhlasu valné hromady; v takovém případě by byl převod neplatný s tím, že riziko je pak zejména na straně prodávajícího, který by se musel domáhat náhrady škody.

Současně si dovolujeme uvést, že paní Kostyálová uvádí jako jeden z kontaktů na sebe email ve znění: . Předseda představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mgr. Jiří Paul, MBA, nám osobně potvrdil, že s touto aktivitou nemají berounské vodárny žádnou spojitost. Osoby ze skupiny OSMA se v minulosti snažili i o odkup akcií od akcionářů berounské vodárny, a za tímto účelem emailovou schránku  založili.

Vážení akcionáři, buďte obezřetní pokud jde o nakládání s Vašim majetkem!

Mgr. Petr Černý, MBA, předseda představenstva CHEVAK Cheb a.s.