EU Fond S
Vodohospodářská společnost CHEVAK Cheb, a.s.
byla úspěšná v žádostech o dotace
na výstavbu nových přivaděčů pitné vody
a získala milióny korun proti suchu.

Nedostatek pitné vody je aktuální problém, hlavně v místech, která nejsou napojena na kapacitní vodárenskou soustavu nebo nemají dostatečné povrchové zdroje vody. Vedra a nedostatek vody je v mnoha lokalitách tématem číslo jedna. V chebském regionu se tato vážná problematika týká území města Luby – Růžový Vrch, oblasti Lomnička u města Plesná a lokalit města Hranice.

Na problematiku proti suchu reagovala včas naše vodohospodářská společnost CHEVAK Cheb, a.s., která jako dominantní dodavatel vodohospodářských služeb připravila, zpracovala a v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR podala žádost o poskytnutí podpory na realizaci opatření proti suchu. Ministerstvo životního prostředí ČR dotaci v celkové výši téměř 24 miliónů korun schválilo. Na spolufinancování realizace projektu se budou podílet města Luby, Plesná, Hranice i naše vodohospodářská společnost CHEVAK Cheb, a.s. a to ve výši příslušných pravidel Rozvojových investic.

Nová napojení dotčených oblastí na vodovodní síť se týká téměř 400 obyvatel. Jejich výstavba v období 2018/2019 se tak zařadí k dalším z řady ekologických projektů, které naše vodohospodářská společnost v současné době i v minulosti realizovala. Tato skutečnost je velmi pozitivní, protože tak podporujeme nejen zlepšení životních podmínek obyvatel obcí, měst a území v jejich okolí, ale i lidem žijících v odlehlých lokalitách, pro které již zanedlouho spolehlivou dodávku čisté a nezávadné pitné vody zajistíme.

Fresh water from natural spring lr